Plummeting Argon

Go To Work On An Nevsa.

Hjälpande hand

Idag så finns det inte många hantverkare som besitter gammal hederlig tillverkningsteknisk kunskap och därför så har det blivit en allt större efterfrågan på det bland företag. Att nischa in sig och att kunna tillhandahålla tjänster som arkitektsmide i till exempelvis Stockholm är en mycket bra idé om man tänkt starta företag. Det stora hindret kan vara det att bygga ett bra nätverk och att synas. Ett företag som dock har lyckats med det är ett som vårat företag mycket samarbetar med och som vi helst vill behålla för oss själva. Dock så sprider sig ryktena fort så vi får fortsätta använda dem så mycket som det går.